Het college keert 88.801 euro uit aan zwembad De Waterlelie in Zuidwolde ter compensatie van het exploitatietekort over 2020. Het geld is afkomstig van het Rijk. De overheid heeft in totaal 100 miljoen euro uitgetrokken voor ijsbanen en zwembaden in Nederland die vorig jaar door de coronamaatregelen maar zeer beperkt of helemaal niet open konden.