Op de late vrijdagavond voor het concert op 13 november moest de organisatie, door de aangescherpte coronamaatregelen, in allerijl het programma 4 uur vervroegen naar de zaterdagmiddag. Het leek het publiek niet te deren. In een goed gevulde zaal in de sporthal in Zuidwolde traden na een officiële opening door wethouder Hilda Mulder alle orkesten en slagwerkgroepen van muziekvereniging Woudklank op.

Voorzitter Gerben Zijlstra is ontzettend trots dat het concert, ondanks de omstandigheden, stond als een huis. ‘’Na het bericht van de gemeente vrijdagavond laat was het alle hens aan dek. In een veel kortere tijd moest alles en iedereen er klaar voor staan. Met de inzet van veel vrijwilligers, de ondersteunende leveranciers en de muzikanten is dat gelukt. De flexibiliteit en energie die loskomt doet je dan wel wat.’’

Dirigentenwissel
Tijdens het concert waren er meer memorabele momenten. Dirigent Henk Veneman, 35 jaar dirigent van het harmonieorkest, werd verrast met een, door hem te dirigeren, muzieknummer waarbij vijf oud-collega’s en muziekdocenten meespeelden. Dirigente Marjon Brouwer, van kinds af aan actief bij Woudklank nam ook met de nodige dankwoorden en cadeaus afscheid vanwege haar nieuwe woon- en werkplek in Brabant. De nieuwe dirigenten Thom Zigterman voor het harmonieorkest en Ilona Slomp voor het opstap- en opleidingsorkest namen het dirigeerstokje over en lieten met hun muzikanten door hen gekozen nummers horen.
Ook jubilarissen Nel Bax, Karin Brouwer (beiden 50 jaar lid), José Rubingh, Ella de Kruijf (40 jaar) en Reinalde Zanting, Ferdinand Bennink en Jesca van der Kolk (25 jaar) werden in het zonnetje gezet. ‘’De lange dienstverbanden en lidmaatschappen zeggen best veel over de sfeer bij onze club. Sommigen noemen het zelfs de Woudklank-familie. Er zijn ook letterlijk gezinnen uit onze gezamenlijke hobby ontstaan’’, aldus Zijlstra.

Start jubileumjaar
Het concert begon en werd afgesloten met het toepasselijke nummer Firework dat alle orkesten en slagwerkgroepen gezamenlijk speelden. Het zichtbare vuurwerk bij het eindnummer luidde symbolisch ook het 50-jarige jubileumjaar in. In het komende jaar staat elke maand een activiteit op het programma, waaronder een muzikale wandeling en reünie-optreden. Meer informatie is te vinden op de website www.woudklank.nl. Foto: Hilchien-Leenheer