Wat zijn de ethische en morele grenzen die de huidige mogelijkheden met zich meebrengen op het gebied van de genetica en ons DNA? Met Prof. Dr. Martina Cornel gaan we nadenken of er principiële redenen zijn om niet aan de kiem van het leven te sleutelen. Is de mens medeschepper en medeverantwoordelijk om foutjes in de schepping te helpen verbeteren? Is de mens, filosofisch en ethisch gezien, te beschouwen als het product van zijn genen? Moeilijke vragen, waarop geen pasklaar antwoord is.

Prof. Cornel is hoogleraar aan het Amsterdam UMC, locatie VUmc en lid van de gezondheidsraad.
Ontmoetingskerk Hoofdstraat 149 Zuidwolde dr.
Donderdag 25 november | 20:00 uur | € 7,50
Aanmelden en info: Jaap Thijs tel. 0528 391533 / 0629219221 of: bezinontmoet@gmail.com