De oude sporthal in Zuidwolde gaat tegen de vlakte. En daarvoor in de plaats komt een nieuw multifunctioneel complex. De blaashal zorgt ervoor dat het mogelijk blijft om binnen te sporten. De hal is ter overbrugging voor de realisatie van het Huus voor Sport & Cultuur. Rond maart 2022 zal gestart worden met de sloop van de gymzaal en sporthal.