De fractie van de PvdA De Wolden juicht nieuwe bouwontwikkelingen in Ruinerwold toe. Het huidige bouwplan Blijdenstede op de voormalige SNS-locatie aan Dijkhuizen wordt echter met argusogen door de fractie bekeken. Waarom zo groot en zo hoog?

Met extra parkeeroverlast en inkijk in de tuinen van omwonenden. Juist bij inbreiding moeten initiatieven passen bij de bestaande bebouwing en zoveel mogelijk in overleg met omwonenden gerealiseerd worden.
De PvdA-fractie ziet graag een lager gebouw, beter passend op de kavel van 1.343 m2. Het liefst met inbegrip van het ernaast liggende voormalige winkelpand. Hierbij vraagt Mark Turksma zich namens de fractie van de PvdA De Wolden af, of met het bouwen van deze appartementen (in de hogere prijscategorie) de juiste doelgroep wordt bediend? Voor (lokale) starters op de woningmarkt is in De Wolden nagenoeg geen woning beschikbaar. Hier moet volgens Mark Turksma hoognodig verandering in komen. Het huidige college heeft het de afgelopen jaren enorm laten liggen om betaalbare woningen te ontwikkeling.

We doen een oproep aan de projectontwikkelaar opnieuw met betrokken partijen in overleg te gaan. Liever een optimaal plan, wat later gerealiseerd, dan dit plan groen licht geven.
Mark Turksma, lijsttrekker PvdA De Wolden