Liefhebbers kunnen zaterdag 28 mei mee op excursie met Natuurvereniging Zuidwolde. De Vreugderijkerwaard ligt net ten westen van Zwolle aan de noordoever van de rivier de IJssel, tegenover het op de andere oever gelegen plaatsje Zalk.

In het 97 hectare grote gebied dat eigendom is van Natuurmonumenten bevinden zich tot vijf meter hoge rivierduinen en een met de IJssel meestromende nevengeul. De uiterwaard maakt deel uit van het door de rijksoverheid aangewezen Nationaal Landschap IJsseldelta.
Een groot deel van het jaar is het gebied een rustplaats voor trekkende vogels, zo zijn er kieviten, kemphanen en grutto’s te zien. In de winter wordt de waard vaak bevolkt door duizenden kolganzen. De bruine kiekendief vindt in het rietland zijn jachtgebied.
De excursie is een wandeling van ongeveer 5 km. door het gebied, een bezoek aan de vogelkijkhut en wordt begeleid door een gids van Natuurmonumenten, duur ca. 2 uur.

Om aan te melden voor de excursie, stuur een e-mail naar nvz.vogelwerkgroep@hotmail.com
Het vertrek is om 9.00 uur bij het Tonckenshuys, Meppelerweg 22 in Zuidwolde.
Er kunnen maximaal 20 mensen mee. Deelname is gratis, de vervoerskosten zijn voor eigen rekening.
Foto: Gerrie de Lange