In opdracht van het college van B&W wordt in de periode van 5 tot en met 22 juli onderhoud uitgevoerd aan een tweetal wegen door de firma NTP Infra uit Hattem. Het betreft de volgende locaties:

Lubbingerweg in Zuidwolde, fietspadgedeelte tussen Spiekampenweg en de toegangsweg naar Lubbingerweg 1, 1a en 2.
Noorderkanaalweg in Koekange, tussen de Hooijersteeg en de gemeentegrens Meppel (nabij Noorderkanaalweg 8).
Het groot onderhoud bestaat uit het repareren van asfalt, het affrezen van deklagen, het aanbrengen van asfalt verlagingen en bijkomende werkzaamheden zoals straatwerk, aanbrengen markeringen en afwerken bermen. Om de werkzaamheden zo goed en veilig mogelijk uit te kunnen voeren zijn de wegen op een aantal momenten in de aangegeven periode geheel of gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid. Woningen en bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Er is contact met PreZero over de inzameling van afval.

Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Wijzigingen in de planning worden op de pagina wegwerkzaamheden aangegeven. Meer informatie kunt u krijgen bij Brian van Klompenburg van NTP Infra, te bereiken via 06-10934107.