In maart 2023 mogen we weer stemmen voor het Waterschap. Maar wat doet het Waterschap precies? En welke rol hebben de mensen die eens in de 4 jaar gekozen worden?

Woensdagavond 9 november vertellen Henk Oegema en Miranda Wesselink over hun werk. Zij zijn 3,5 jaar geleden namens het CDA gekozen in het bestuur van het Waterschap. De afgelopen jaren hebben ze flink wat besluiten moeten nemen. Over de dijken (zodat we in een veilige omgeving kunnen wonen), over droogte (zodat we voldoende water hebben), over schoon water (het zuiveren van afvalwater) en over klimaatveranderingen.

Op deze avond zullen Henk en Miranda zo veel mogelijk ingaan op de situatie in De Wolden. Hoe zit het met de dijken in de gemeente De Wolden? Waar wordt het afvalwater van de inwoners gezuiverd? Hoe speelt het Waterschap in op de klimaatverandering? En tot slot: wat kunnen inwoners, bedrijven, natuurorganisaties en boeren in De Wolden zelf doen?
Dus …. wil je weten wat het Waterschap doet? En welke keuzes er de komende jaren gemaakt moeten worden? Kom dan luisteren en meepraten op 9 november. PS: je hoeft geen CDA-lid te zijn. Iedereen is van harte welkom vanaf 20.30 uur in Dorpshuis “De Alke” “Jan Haarstraat 12 Alteveer.