Sinds de Raadsvergadering donderdag 23 februari is de driekoppige CDA-fractie van De Wolden weer compleet: de 29-jarige Zuidwoldiger Iris Bouwers is na het vertrek van Koop Drost toegetreden tot de Raad.

Bouwers vervult het raadslidmaatschap in combinatie met het agrarisch familiebedrijf dat ze samen met haar ouders runt. Verder heeft Bouwers diverse bestuurs- en toezichtstaken in en rond de landbouw. Ze geeft aan veel zin te hebben in het raadswerk: ‘Ik zie er ontzettend naar uit om aan de slag te gaan voor onze mooie gemeente. Ik ga me bezighouden met verschillende thema’s die me aan het hart gaan, zoals het landelijk gebied en duurzaamheid”

CDA-fractievoorzitter Karin Brouwer: “we vinden het natuurlijk ontzettend jammer dat Koop moest terugtreden uit de fractie, omdat het raadswerk niet langer te combineren was met zijn drukke eigen bedrijf, maar we zijn heel blij dat onze fractie nu alweer op volle sterkte is. Iris wordt gewaardeerd om haar enthousiasme, ondernemerschap en politieke kracht. Het is heel waardevol dat onze fractie nu bestaat uit drie vrouwen met heel diverse achtergronden en ervaring. Uiteraard gaan we ervoor om zo veel mogelijk van ons verkiezingsprogramma ‘Iedereen doet mee’ te realiseren!”

Bouwers is pas recentelijk definitief teruggekeerd naar gemeente De Wolden, na in Dronten gestudeerd en in Brussel gewerkt te hebben. Ook was ze al eerder vier jaar raadslid in Dronten.