Gemeente De Wolden vindt het belangrijk dat inwoners meepraten over ontwikkelingen in het dorp die nodig zijn om het dorp leefbaar te houden voor de toekomst. De gemeente stelt de dorpen in De Wolden in de gelegenheid om een dorpsvisie te ontwikkelen.

Centrale vraag die hierbij gesteld wordt is: “Hoe moet ons dorp er over 10 jaar voor staan en hoe willen we dat bereiken?”. In een dorpsvisie staat wat er leeft binnen de gemeenschap en welke stappen gezet gaan worden om de leefbaarheid in het dorp te behouden en te bevorderen. En die gelegenheid heeft Dorpsbelangenvereniging Ruinerwold/Berghuizen aangegrepen.

Inwoners denken mee
Door middel van het verspreiden van vragenlijsten, zowel digitaal als op papier, heeft zij inwoners om hun visie op diverse thema’s gevraagd. Met deze input hebben zij deze nieuwe dorpsvisie opgesteld. Thema’s die landelijk regelmatig het nieuws halen, zoals wonen, behoud van voorzieningen en duurzaamheid, spelen duidelijk ook in Ruinerwold en Berghuizen. Maar ook bereikbaarheid en veiligheid houden inwoners bezig.

Woningen
Wat betreft wonen wordt er ingezet op een uitbreiding van het aanbod, wat ook binnen het bereik ligt van starters. Ook zal worden ingezet op de toevoeging van levensloopbestendige woningen, zodat alle generaties in Ruinerwold, Berghuizen en omgeving kunnen blijven wonen.

Behoud van voorzieningen
Wat voorzieningen betreft wordt er vooral ingezet op behoud hiervan. Daarnaast wordt er ingezet op de realisatie van Buitengoed. Dit plan omvat de aanpassing van het huidige feest- en ijsbaanterrein tot een meer multifunctioneel terrein voor Ruinerwold en omgeving. Op deze wijze kan dit terrein door bijvoorbeeld scholen en verenigingen vaker gebruikt worden voor hun activiteiten. Wel zal er altijd geschaatst en gefeest kunnen blijven worden.

Bereikbaarheid en veiligheid
Daarnaast zijn bereikbaarheid en veiligheid in de Dorpsvisie een belangrijk aandachtspunt. Grootste aandachtspunten hierbij zijn aanpassingen aan het parkeerterrein bij de Plus Ruinerwold, een meer veilige oversteek van de N375 bij Berghuizen en betere ontsluiting van de Hoge Akkers, waarbij Blijdenstein meer ontlast gaat worden.

Gesprekken met gemeente
Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen gaat deze punten uit de Dorpsvisie als leidraad gebruiken voor de gesprekken met de gemeente en probeert zoveel mogelijk bij het college op de agenda te krijgen. Uiteindelijk is de gemeente de partner om dergelijke zaken realiseerbaar te maken. Een betrokken wethouder die weet wat er speelt in het dorp en bij Dorpsbelangen is hierbij uiteraard ook van belang. Een eerste stap is daarvoor met deze overhandiging van deze nieuwe Dorpsvisie aan wethouder Albert Haar gezet. De dorpsvisie is woensdag 8 februari aangeboden door voorzitter Anja Herskamp aan wethouder Albert Haar. Wethouder Haar: “Er zit veel kracht en dynamiek in de Ruinerwoldse samenleving. Ze zijn ambitieus, en dat waardeer ik. Maar niet alles kan tegelijk.’