De toekomst van ons platteland – Kick Off op 22 maart 2023
Een bijzonder project dat een stem én een vorm geeft aan dat wat veel bewoners van het platteland bezighoudt: hun toekomst. Gemeente De Wolden is van maart 2023 tot zomer 2024 culturele gemeente van Drenthe.

Om inhoud te geven aan deze eervolle rol, wordt het project Wiede Wold – de toekomst van ons platteland uitgevoerd. Op woensdag 22 maart vindt de feestelijke kick off plaats in museum De Wemme in Zuidwolde. Betrokkenen en geïnteresseerden zijn welkom van 17 tot 19 uur.

Het grootschalige cultuurproject Wiede Wold zal uit vier deelprojecten bestaan, waaronder een uitgebreid streekprogramma en een design manifestatie met nieuwe werken van gerenommeerde designers rondom de thematiek De Toekomst van ons Platteland. Daarnaast realiseert Peergroup locatietheater in samenwerking met stichting Noordelijke Innovatielab Circulaire Economie (N.I.C.E) uit Meppel een heuse Afvalkathedraal, waar in het voorjaar van 2024 de voorstelling ATROPOS wordt gespeeld. In de aankomende periode zullen inwoners van de gemeente De Wolden uitgedaagd én concreet gevraagd worden te participeren in de Wiede Wold projecten. Zo zoekt Peergroup ‘bouwmeesters’, mensen die op wat voor manier dan ook willen bijdragen aan de bouw van De Afvalkathedraal. Voor de voorstelling ATROPOS is de theatergroep op zoek naar acteurs voor zowel de hoofdrol als rollen in de spelersgroep.

Tijdens de kick off op 22 maart worden de projecten nader toegelicht en kan men zich als inwoner aanmelden voor de diverse activiteiten. “Wiede Wold staat voor Wij-de-Wolden, Wij-de-wereld”, aldus wethouder Albert Haar. “Een prachtige plattelandsgemeente, waar ondanks de uitdagingen van dit moment, vele kansen liggen voor een bruisende toekomst. Dit project zal zeker bijdragen om met elkaar die stip op de horizon te zetten en samen verder te bouwen aan een duurzame en vitale leefomgeving. Daarbij kunnen we met De Wolden een voorbeeld zijn voor het leven op het platteland in heel Nederland, of zelfs Europa”, sluit de enthousiaste wethouder af.

Niet voor niets worden jongeren dan ook uitgebreid betrokken. Zo start designer en vlogster Vera Vos uit De Wijk met een vernieuwend concept rond Passie op het Platteland en wordt er momenteel gewerkt aan een specifiek jeugd- en jongerenprogramma. Na de kick off zullen inwoners via diverse kanalen verder geinformeerd worden, waaronder de website www.wiedewold.nl.