BBB, PvdA, VVD en CDA hebben Johan Baltes en Roelie Goettsch gevraagd als formateurs voor Drenthe. Zij gaan met de partijen aan de slag voor een akkoord op hoofdlijnen en een nieuw te vormen college van Gedeputeerde Staten.

Fractievoorzitter Gert-Jan Schuinder van de BoerBurgerBeweging (BBB) heeft met de formatiepartners gezocht naar balans tussen kleine stappen bij het inwerken van zijn fractie en grote stappen in het formatieproces. “Alles is nieuw, dus een zorgvuldig proces is nodig. Tegelijkertijd liggen er ingewikkelde dossiers en zijn de verwachtingen hoog. Daarom kiezen we voor twee ervaren formateurs. Zij gaan ons zowel met de inhoud van een akkoord helpen als met een vlot formatieproces. Meedenkend richting fracties van alle partijen in Provinciale Staten en met kennis van het Drentse speelveld.”

Drentse kleur en ervaring
Johan Baltes uit Emmen is oud-lid en vicevoorzitter van Provinciale Staten in Drenthe, was procesbegeleider bij de formatiebesprekingen in de gemeente Assen en informateur voor het zakencollege bij de gemeente Hoogeveen.

Roelie Goettsch uit Assen heeft brede politieke ervaring als oud-lid en fractievoorzitter in Provinciale Staten en raadslid in de gemeente Midden-Drenthe. In 2019 was zij informateur voor de provinciale coalitievorming.

Met deze keuze komen de partijen ook tegemoet aan de brede wens van Provinciale Staten om een of twee formateurs van Drentse kleur te betrekken.

Voortbouwen op verkenningsadvies
Baltes en Goettsch nemen het stokje over van verkenner Astrid Nienhuis, die op 12 april haar verkenningsrapport presenteerde in Provinciale Staten. Zij adviseerde BBB, PvdA, VVD en CDA het voortouw nemen voor het opstellen van de agenda voor Drenthe voor de komende jaren. Een brede mix van partijen, die met 28 van de 43 zetels een ruime meerderheid heeft in Provinciale Staten.

Door de combinatie met haar dagelijkse werk als burgemeester in het Noord-Hollandse Heemstede is Nienhuis doordeweeks beperkt beschikbaar. Schuinder: “In overleg hebben we daarom gekozen voor twee Drentse formateurs, die flexibel inzetbaar zijn en snel kunnen inspringen. Astrid Nienhuis heeft een duidelijk verhaal op papier gezet. Daar ben ik haar heel dankbaar voor en daar gaan we zeker op voortbouwen. Met een goede overdracht, bijvoorbeeld waar het gaat om thema’s als bestuurlijke vernieuwing en het evalueren van het akkoord na twee jaar.”

Op 10 mei 2023 om 13.00 uur is er een extra PS-vergadering.