Tot hun grote verrassing werden ze woensdag 26 april om de tuin geleid door hun eigen familie: Bert Oosting uit Zuidwolde, Herman Reuvers uit Koekange en Harry van de Wiel uit de Wijk. Zijne Koninklijke Majesteit behaagde het hen te onderscheiden voor hun inzet voor de samenleving. Burgemeester Inge Nieuwenhuizen had de eer hen deze koninklijke onderscheiding op te spelden.

De lange lijst van activiteiten met vrijwillige bijdragen aan de samenleving is bij alle drie de heren verschillend; bescheidenheid kenmerkt hen echter alle drie. Veel mensen schreven achter hun rug om ondersteunende brieven om te laten weten dat zij vinden dat Oosting, Reuvers en Van de Wiel een lintje verdienen. Zijzelf vinden het normaal om jarenlang als vrijwilliger of in een werksituatie bij te dragen aan een mooiere samenleving en het verschil te maken in het leven van mensen. Burgemeester Inge Nieuwenhuizen sprak hen in het bijzijn van naaste familie, vrienden en collega’s toe met lovende woorden.

De heer Bert Oosting werd onderscheiden als lid in de orde van Oranje-Nassau voor zijn inzet als ondernemer, werkgever en vakman in de installatiebranche, waarbij hij altijd oog had voor hulpbehoevende mensen. Hij was dertien jaar voorzitter bij zwemvereniging De Watersnip en meer dan twintig jaar verbonden aan de Stichting Rusland Kinderhulp. Hij hielp kinderen en scholen in Belarus. Hij wordt door degenen die hem kennen als een uiterst betrouwbare en eerlijke man omschreven, iemand waar je op kunt bouwen.

De heer Herman Reuvers werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn toewijding aan de maatschappij. Hij begon als politieman wachtmeester 1 bij de groep Ruinerwold, ontwikkelde zich tot leidinggevende in vele politiefuncties en onderwijskundig manager op de Politie Academie. Daarnaast is hij een enorm actieve vrijwilliger bij tal van organisaties en verenigingen. Zowel op sportief en muzikaal gebied als in de kerk en maatschappelijke zorg. Reuvers staat bekend om zijn optimistische kijk op de wereld en zijn aandacht voor het individu en het collectief. Hij is een bron van inspiratie en verbinder van mensen en mogelijkheden.

De heer Harry van de Wiel ontving een Koninklijke onderscheiding, ridder in de Orde van Oranje-Nassau, voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de psychosociale oncologie, het verbeteren van de medische communicatie en cultuur en het welzijn van chronisch zieke patiënten en hun naasten. Hij is bijzonder hoogleraar seksuologie en hoogleraar gezondheidspsychologie en medische communicatie. In 2021 ging hij met emeritaat. Hij verrijkte het vakgebied met vijfentwintig boeken en met meer dan honderd wetenschappelijke artikelen. Daarnaast begeleidde hij vele studenten in promotieonderzoeken en hielp hij patiënten en artsen bij de communicatie over moeilijke medische en sociale onderwerpen. Als vrijwilliger was hij actief bij verschillende stichtingen om het leven van patiënten te verbeteren. Hij wordt geprezen om zijn luisterend oor, begrip en zijn vermogen om ingewikkelde dingen op een eenvoudige manier uit te leggen.