Natuurvereniging Zuidwolde bestaat dit jaar 50 jaar, maar ook de Vlindertuin heeft een jubileum te vieren. Al 25 jaar staat de Vlindertuin open voor ieder die wil rondkijken in een tuin die bedoeld is als voorbeeld hoe een tuin vlinder- en insectenvriendelijk is te maken. Vrijwilligers van de Natuurvereniging onderhouden de tuin en komen daarvoor iedere eerste dinsdag van de maand bij elkaar.

Op maandag 8 mei om 13.30 uur is een excursie onder leiding van Joop Verburg, waarin hij vertelt over de insectenrijkdom van deze tuin. Niet alleen soorten dagvinders en nachtvlinders zijn in groot aantal gezien in de vlindertuin. Inmiddels zijn bijvoorbeeld ook 60 soorten wilde bijen in deze tuin vastgesteld. Na de bezichtiging van de Vlindertuin wordt een wandeling gemaakt langs een deel van het Vlinderommetje. We verzamelen bij de Vlindertuin, die te vinden is op de Volkstuin van Zuidwolde aan de Westerveldseweg. Alle deelnemers krijgen na afloop een jubileumcadeau mee naar huis. U kunt zich aanmelden via info@natuurverenigingzuidwolde.nl