In aanloop naar het vaststellen van de jaarrekening 2023 door de gemeenteraad, heeft het college van De Wolden besloten om het overschot van het geld dat de gemeente van de Rijksoverheid ontvangt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen wederom vast te zetten voor de huisvesting van vluchtelingen.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn vluchtelingen welkom in Nederland. Dat zijn ongeveer 103.000 mensen. De verwachting is dat het aantal mensen dat de Oekraïne ontvlucht en naar Nederland komt, nog zal stijgen. De Wolden biedt 122 mensen een veilig onderdak. Zij wonen verspreid in kleine locaties in de gemeente. Daarnaast wonen Oekraïners ook bij particulieren. De meesten hebben inmiddels een baan en kinderen gaan naar school.

De Rijksoverheid heeft landelijk een vast bedrag per vluchteling vastgesteld. Dit kan de gemeente aanvragen om de kosten te dekken. Net als in 2022 is het bedrag dat zij ontvangt van de Rijksoverheid hoger dan de gemaakte kosten voor huisvesting, begeleiding, leefgeld enz. Omdat het erg onzeker is hoe de toekomst eruitziet, zowel qua einde van de oorlog, de terugkeer van de vluchtelingen als de vergoeding van de kosten voor de opvang, kiest het college ervoor het positieve saldo van 2022 (1 miljoen) en 2023 voorlopig hiervoor vast te zetten. Een alternatief zou zijn om dit in de algemene middelen op te nemen. Het college vreest in dat geval een mogelijk probleem te creëren voor de toekomst.

Lange termijn opvang vluchtelingen
Gezien de geopolitieke ontwikkelingen is de verwachting dat de gemeente de komende jaren niet alleen Oekraïense ontheemden blijft opvangen. Zij zal gevraagd worden om ook andere vluchtelingen op te vangen. Daarom is een lange termijnvisie op de opvang van vluchtelingen nodig. De gemeente vindt belangrijk om de bewoners hierbij te betrekken. Daarom zal er in het najaar een dialoogavond worden georganiseerd over dit onderwerp.