In 2040 wil gemeente De Wolden 100% van het eigen energieverbruik duurzaam opwekken. Dat staat ook in de toekomstvisie “Samen aan Zet”.

Elk dorp een eigen energiedoelstelling
De gemeente wil dit bereiken aan de hand van de DorpsEnergieStrategieën (DES) waarbij ieder dorp zijn eigen energiedoelstellingen heeft. Samen met de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties wordt per dorp bekeken hoe en waar duurzaam energie kan worden opgewekt.

Potentiescan
De eerste stap in dit proces is de potentiescan. Deze brengt aan de hand van ruimtelijke aspecten en landschapskenmerken in kaart wat de belangrijkste belemmeringen zijn voor het opwekken van duurzame energie. De potentiescan kan ook dienen als uitgangspunt voor het bepalen van potentiële locaties voor zon- en windenergie.

Lokaal opwekken
Het resultaat van de potentiescan is belangrijke informatie voor de gesprekken met de dorpen. Dit biedt de dorpen in De Wolden de kans om het energievraagstuk lokaal op te pakken. Daarbij is ruimte voor verschillende vormen van zon- en windenergie. Dorpen kunnen zo in de toekomst hun eigen energieverbruik lokaal opwekken.
Het onderzoek naar de energiepotentie van De Wolden zal 5 à 6 weken duren. Vervolgens gaat de gemeente met de dorpen in gesprek.