Vrijdagmiddag zijn de hoogste klassen van de drie lagere scholen uit Ruinerwold naar Thialf in Heerenveen geweest. Op initiatief van de Ruinerwoldse ijsclub is werd het plan uitgewerkt. Verschillende sponsoren werden benaderd en met een bijdrage van de ijsclub was de realisatie een feit. Sportakkoord De Wolden; Diaconie Blijdenstein; Diaconie Berhuizen en Accountantskantoor Moore MKW en de ijsclub hebben ervoor gezorgd dat leerlingen, begeleiders en bestuur ijsclub een prachtige schaats middag hebben beleefd. Het bestuur van de RIJC is de sponsoren zeer erkentelijk voor hun bijdrage.