Het is een jarenlange traditie in Museum De Wemme: op de tweede zaterdag van november organiseren we de Slachtdag. Helaas gaat dat dit jaar niet gebeuren. Rob Veldman van slagerij Bouwman zorgde ieder jaar voor het varken op de ladder en voor het vertellen van het verhaal van de huisslacht. In juli is slagerij Bouwman gestopt. Hierdoor zijn we dit jaar niet meer in staat geweest om deze traditionele dag te organiseren. We hopen in 2024 toch weer deze dag, die altijd zeer veel belangstellenden trok, te organiseren.