Het kunstwerk ‘De Boerin die Boent’ keert terug naar Ruinerwold. Het bronzen beeld van een boerin die haar melkbussen schrobt, verdween een aantal jaren geleden spoorloos.

De verdwijning van het beeld was extra bitter voor de Ruinerwolders want het kunstwerk werd ooit aangekocht door de bewoners zelf, met steun van de Bondsspaarbank. Het beeld stond symbool voor de historische rol van de boerenstand in de streek.

Nieuwe boerin
Gemeente De Wolden zorgt nu voor een nieuwe versie van ‘De Boerin die Boent’. Het nieuwe kunstwerk wordt goed zichtbaar geplaatst en wordt uitgerust met een anti-diefstalsysteem. ‘De Boerin die Boent’ is gemaakt door kunstenaar Bert Kiewiet (1918-2008), bekend door zijn bronzen beelden van het dagelijks leven op het platteland. De nieuwe versie van zijn schrobbende boerin krijgt een plekje op de kruising Vorenwolde/Dijkhuizen. Zo krijgt Ruinerwold weer een belangrijk stuk cultureel erfgoed terug.