Het college van gemeente De Wolden stemde op 5 december 2023 in met de aankoop van een pluimveehouderij aan de Middelveenseweg om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken. Op 21 december heeft de raad ingestemd met het hiervoor benodigde krediet. In het verlengde van dit besluit is op maandag 5 februari in het gemeentehuis in Zuidwolde een samenwerkingsovereenkomst getekend met de overige betrokken partijen waardoor nu een start kan worden gemaakt met alle noodzakelijke voorbereidingen.

Wethouder Gerrie Hempen ondertekende namens de gemeente De Wolden deze samenwerkingsovereenkomst samen met algemeen directeur Stefan van Dijk namens Bemog Projektontwikkeling (op de foto links) en Klaas Geers namens PLG Bouwontwikkeling Zuidwolde (op de foto rechts), de twee marktpartijen die in het bewuste gebied grond in eigendom hebben.

Dit is meteen ook het startsein voor het verder ontwikkelen van de plannen voor woningbouw, legt wethouder Gerrie Hempen uit. “Voordat we zover zijn, moet er nog heel wat werk verzet worden. Wat we nu eerst gaan doen, is het opstellen van een stedebouwkundige visie en een plan voor de verkaveling. Daar wordt ook de omgeving bij betrokken. Verder gaan we een omgevingsplan ontwikkelen, want we hebben nu natuurlijk te maken met de nieuwe omgevingswet en zoals altijd leggen we de plannen ook ter inzage voor onze inwoners zodat ook zij weten wat er te gebeuren staat.”