Burgemeester Inge C.J. Nieuwenhuizen reikte op vrijdag 26 april in de raadszaal van het gemeentehuis in Zuidwolde een koninklijke onderscheiding uit aan negen inwoners van De Wolden, waaronder twee echtparen. Burgemeester Nieuwenhuizen: ‘het zijn mensen die een Koninklijke onderscheiding zelf vaak helemaal niet nodig vinden. Maar het is belangrijk om dat wél te doen. Want deze mensen zetten zich met hart en ziel in voor het welzijn van anderen. Ze dragen bijvoorbeeld bij aan het welzijn van jongeren, ouderen of van mensen met een beperking. Ze hebben hart voor de natuur en het milieu en verrijken de culturele sector in onze gemeente. Ze zorgen voor de medemens, voor vluchtelingen of de (dorps)gemeenschap in het algemeen. Ze hebben diverse eigenschappen gemeen: ze zijn creatief, trouw, enthousiast, deskundig en hebben doorzettingsvermogen. Ze blinken allemaal uit in het verbinden van mensen. Ze maken een verschil maken in het leven van andere mensen. Ze maken het leven mooier’.

De volgende inwoners van De Wolden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en ontvingen een lintje:

Boud Bakker uit Zuidwolde, lid in de orde van Oranje-Nassau. Meneer Bakker is zowel een organisator als een communicatieve leider. Hij heeft het vermogen om een visie om te zetten in tastbare resultaten. Als vrijwilliger in een voorzittersrol al meer dan twintig jaar betrokken bij Tennisclub de Weide, Surfclub Nijstad, Piratenkoor ‘Zwarte Gat’, Werkgroep Mina Koes, Stichting Midwinterhoorn de Ekelbloazers. Daarnaast digitale ondersteuning voor de Heerenhof en jeu de boules club de Entekoele, verkeersregelaar en gids bij de Meule van Wassens.

Anja Benjamins – Beuving uit Zuidwolde, lid in de orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Benjamins is een creatieve, behulpzame aanpakker. Ze is oplossingsgericht, betrokken en betrouwbaar. Een drijvende kracht in de Stichting Kar-ga-door, speeltuinvereniging Middelveen, ondernemersvereniging Zuidwolde en toneelvereniging ‘Op de planken’. Tijdens corona was ze een creatieve digitale duizendpoot met de Avondklokquiz. Vandaag de dag beheert ze diverse social media pagina’s zoals ‘De Zuidwoldiger’ en Markten & braderieën.

Sjouke Koopal uit Zuidwolde, lid in de orde van Oranje-Nassau. De heer Koopal is aimabel, actief toegewijd, nauwgezet en gericht op samenwerking. Hij heeft op indrukwekkende wijze bruggen gebouwd, verbindingen gelegd en zo de politieke, culturele en sociale vezels van De Wolden versterkt. Hij heeft een sterke interesse voor maatschappelijke kwesties en een passie voor cultuur. Hij was als bestuurslid vrijwilliger bij Stichting Vluchtelingenwerk afdeling De Wolden, de gemeentelijke werkgroep stichting Ontwikkelingssamenwerking en de Wereldwinkel, Cultureel Platform De Wolden, Theaterkuil Falieberg, Stichting Reco, coördinator van het cursuswerk op de volksuniversiteit, Stichting Heerenhof, werkgroep d’Uitgaander en Werkgroep Mina Koes. Meer dan dertig jaar was hij politiek actief; het leverde D66 weer een plek in de gemeenteraad van De Wolden op.

Wolter Moorman uit Zuidwolde, lid in de orde van Oranje-Nassau. Meneer Moorman is al meer dan dertig jaar betrokken bij de Natuurvereniging Zuidwolde, Hoogstam fruitboombrigade, Natuurmonumenten, Stichting Tonkensdierenpark, Landschapbeheer Drenthe, de Lokkerij en Reestdal energie. Zijn gedreven hands-on mentaliteit, opgewektheid, enthousiasme en trouw ten dienste van het behoud van de schoonheid van onze natuurlijke omgeving getuigen van liefde voor het milieu en de gemeenschap. Hij brengt zijn kennis graag over op de jonge generatie.

Jan Buiter uit Ruinen, lid in de orde van Oranje-Nassau. De toewijding, de stuwende kracht, creativiteit, en het doorzettingsvermogen van meneer Buiter zijn wat de samenleving nodig heeft. En dat altijd met vriendelijkheid en een lach. Vanaf zijn vroege betrokkenheid bij de oprichting van de Buurtvereniging “de Broekies” in Dwingeloo tot recente hulp aan de Stichting Stimuleringsfonds Glasvezel De Wolden, heeft hij zich bijna een halve eeuw onvermoeibaar ingezet voor het welzijn van anderen. Zijn betrokkenheid bij diverse verenigingen en stichtingen, waaronder 25 jaar voor de Wieler Tourclub Ruinen, de Brandweer Ruinen en de Vliegclub Hoogeveen, getuigt van dienstbaarheid, enthousiasme en technisch vernuft.

Echtpaar Roelie en Jan Rozema – Hein uit Fort, zijn allebei benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jan is een man van weinig woorden en een voorbeeld van gedrevenheid, werklust en plichtgetrouwheid. ‘Wat Jan in de bek hef, lüt u nooit weer lus’. Hij is een kei in het opzetten van projecten en het verwerven van subsidies. Hij is de drijvende kracht achter streekbelang Fort, zet zich in voor de Stichting Promotie Zuidwolde, de avondvierdaagse en Werkgroep Mina Koes. De Stichting Open Monumentendag en de Oudheidskamer hebben aan hem een trouwe en deskundige vrijwilliger. Roelie is een warm kloppend hart in de gemeenschap. Altijd klaar om te helpen, altijd met een glimlach. Ze komt eerst voor anderen op en dan pas voor zichzelf. Ze is ‘het dorpshuis van Fort’, want een dorpshuis bestaat niet alleen uit stenen maar vooral uit de mensen die hun schouders eronder zetten. Ze organiseerde van alles, van activiteiten voor kinderen en de evangelisatiedienst tot bijeenkomsten voor Vrouwen van Nu en als regisseur van toneelvereniging de Weidebloem.
Roelie en Jan Rozema maken samen de dorpskrant Fort en de Boerderijfietstocht tot een succes. Het echtpaar is een grote steunpilaar voor Koninklijke Visio en Phihezo, waar zij zich inzetten voor mensen met een beperking.

Echtpaar Hilda en Harm Prins – Westerbeek uit Kerkenveld werden allebei benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege hun liefdevolle en toegewijde inzet voor anderen. Voor beiden geldt dat het leven in dienst van de kerk belangrijk is. De Protestantse gemeenschap Alteveer Kerkenveld kan altijd op hen rekenen. Als vrijwilligers bezorgden zij gedurende 25 jaar tijdens de jaarlijkse vakantieweken van de Stichting Lichamelijk Gehandicapten Drenthe de deelnemers een fantastische vakantie. Toen dit programma stopte gingen ze vanaf 2012 door als vrijwilligers in de Vaartweek in het Nieuw Hydepark in Doorn. Hilda en Harm Prins – Westerbeek zijn mensen met een gouden hart, zorgzaam, behulpzaam en creatief, altijd in voor wat nieuws. De samenleving kan op hen bouwen.