De uitzonderlijke droge zomer en natte winter van het afgelopen jaar maakten het overduidelijk: ons klimaat verandert. We krijgen vaker te maken met extreem weer. Hevige regenbuien en overstromingen maar ook hittegolven en langdurige droogte. Het Rijk heeft nu met een Impulsregeling 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor regio’s die aanpassingsmaatregelen willen nemen. Maatregelen om zowel wateroverlast als droogte te voorkomen. Elke regio betaalt zelf ook mee aan de eigen projecten.

Werkregio Fluvius
Zuidwest Drenthe en de Kop van Overijssel hebben de krachten gebundeld en vormen samen de werkregio ‘Fluvius’. Fluvius bestaat uit de gemeenten Meppel, Westerveld, Midden-Drenthe, Hoogeveen, De Wolden, Steenwijkerland, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincies Drenthe en Overijssel. Ook werkregio Fluvius heeft eind 2023 een aanvraag voor gelden uit de Impulsregeling gedaan. Hiermee worden 36 projecten gerealiseerd en is de maximale bijdrage van 5 miljoen euro die per werkregio kan worden aangevraagd volledig benut.

Klimaatadaptatie in De Wolden
Bij nieuwe ruimtelijke plannen denkt gemeente De Wolden direct mee om overlast van water, droogte of hitte te voorkomen. Bijvoorbeeld door de aanleg van een wadi, een regenwaterriool, extra aanplant van groen of een combinatie hiervan. Eén van de maatregelen die wordt voorbereid, is het verlagen van de bermen bij de Meidoornlaan, Sparrenlaan en Vogelkerslaan. Nu stroomt er bij grote buien te veel water uit deze straten naar het lagergelegen deel van Zuidwolde en veroorzaakt daar overlast. Verlaagde bermen houden straks het meeste water vast en voorkomen wateroverlast elders. De wadi in het groene hart van Zuidwolde is ook een mooi voorbeeld. Verder wordt de openbare ruimte rondom het nieuwe Wolderhuus klimaatbestendig aangelegd. Met de nu toegekende rijksbijdrage kunnen de klimaataanpassingen in gemeente De Wolden worden versneld.

Voor meer informatie zie https://www.fluviusnieuws.nl/