En kosten voor woonbestemming op vakantiepark
Van Harte
Het college van gemeente De Wolden heeft een belangrijke stap genomen in het proces rond de wijziging van een recreatiebestemming naar een woonbestemming op een vakantiepark. Het college heeft akkoord gegeven op een werkdocument met ruimtelijke uitgangspunten en het kostenverhaal.

Het werkdocument moet nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Door het nu genomen collegebesluit komen de betreffende parken weer een stap dichter bij de woonbestemming. De woonbestemming is met dit besluit echter nog geen feit. Elk park moet hiervoor zelf een formele aanvraag indienen. Na het doorlopen van een planologische procedure neemt de gemeenteraad dan een besluit.

Duidelijkheid
Op de parken die al lange tijd samen met de gemeente werken aan een transformatie naar een woonbestemming willen de bewoners graag weten waar ze aan toe zijn als het door gaat. “Wat mag ik op mijn kavel doen en wat gaat mij dat kosten?” Het werkdocument met de ruimtelijke uitgangspunten geeft aan welke ruimte daarvoor komt, maar biedt ook nog voldoende ruimte voor maatwerk. Zoals in maart 2023 door de raad is besloten, wordt hierbij prioriteit gegeven aan de parken Zuiderhof, Marterhaar en Koekangerveldweg. ’t Heuveltje en De Larix zijn volgend. De bewoners van deze parken wachten al lang op helderheid. Vandaar dat nu al, in overleg met de parkbesturen, wordt afgesproken op welke wijze de bewoners worden geïnformeerd, vooruitlopend op de raadsbehandeling.

Wat gaat het kosten
Naast de ruimtelijke uitgangspunten is er gekeken naar de financiële kant van de transformatie. Eigenaren van vakantiewoningen die meedoen, moeten bijdragen aan de kosten. Deze bijdragen zijn vastgesteld op basis van duidelijke regels en zijn voor iedereen inzichtelijk. Er worden twee soorten kosten in rekening gebracht. Naast plankosten die een initiatiefnemer normaal gesproken ook betaalt aan de gemeente, wordt ook een zogenaamde vereveningsbijdrage gevraagd. Dit bedrag is bedoeld om het verlies aan recreatie te compenseren op andere plekken in de recreatiesector in de gemeente. Beide kostenposten bedragen samen een vast bedrag van € 7.500 per kavel.

Binnenkort worden er bijeenkomsten georganiseerd op de parken om de woningeigenaren te informeren over de beslissingen en wat de volgende stappen zijn in het proces.