Op 8 mei 2024 hebben twaalf inwoners van De Wolden het Nederlanderschap gekregen. Burgemeester Inge Nieuwenhuizen nam de ‘Verklaring van Verbondenheid’ af en heeft de besluiten uitgereikt.

Twaalf inwoners samen met burgemeester Nieuwenhuizen
Het gaat om:

De heer Z. Ebreek (36 jaar) afkomstig uit Syrië
De heer F. Efat Parast Khoshke Nodehani en zijn echtgenote mevrouw S. Haghshenas Choubari (43 jaar) beiden afkomstig uit Iran
De heer M. Alkhalid (51 jaar) en zijn echtgenote mevr. R. Albakeer en hun 6 kinderen allen afkomstig uit Syrië
De heer R.A.D. van de Weg (58 jaar) afkomstig uit Nederland.
Van harte gefeliciteerd!

Naturalisatieceremonie
De naturalisatieceremonie is een speciale bijeenkomst voor mensen die Nederlander worden. Dit is de laatste stap in het proces voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit. Er wordt ook stilgestaan bij de rechten en plichten die bij het Nederlanderschap horen.