Welzijn De Wolden heeft een nieuw Koersplan opgesteld. Het plan zet de lijnen uit voor de activiteiten in de jaren 2024 – 2026. De titel van het Koersplan is: De bloeiende samenleving. En onverbrekelijk daaraan gekoppeld de vraag: Doe je mee?

Gert Vos, Directeur-bestuurder van Welzijn De Wolden: “We gaan voor een bloeiende samenleving van De Wolden. Dat kunnen we niet alleen, dat doen we samen. In De Wolden maken we de samenleving met elkaar en voor elkaar! De totstandkoming van dit plan was daarvan een mooi voorbeeld. Diverse organisaties hebben meegedacht en daar ben ik ze zeer dankbaar voor.”
De eerste exemplaren van het Koersplan zijn uitgereikt aan wethouder Mark Turksma en Jan Zomer, voorzitter van Plaatselijk Belang Alteveer-Kerkenveld.

Er is bewust gekozen om een koersplan te schrijven voor de korte periode tot en met 2026. In dat jaar zijn er verkiezingen van een nieuwe gemeenteraad. We zullen in dat jaar een nieuw plan maken voor de jaren 2026-2030. Net als dit plan zullen we ook dat weer baseren op het collegeprogramma, het raadsprogramma en de inbreng vanuit de samenleving en van de professionele organisaties waar we mee samenwerken.
Dit is ook precies waar Welzijn De Wolden zich in de komende jaren voor inzet. De missie is: De bloeiende samenleving van De Wolden, die voor iedereen open staat, om naar behoefte en mogelijkheden aan deel te nemen. Welzijn De Wolden ondersteunt daarbij als dat nodig is. Samen met de inwoner(s) organiseren we wat daarvoor het beste is. We beschikken hiervoor over betrokken en uitstekend gekwalificeerde sociaal werkers. Ze staan naast de inwoners midden in de bloeiende samenleving met haar veerkrachtige inwoners, sterke dorpen en sterke netwerken.

Wethouder Mark Turksma steunt als opdrachtgever van Welzijn De Wolden de nieuwe koers. “Het sluit aan bij waar wij als gemeentebestuur voor staan. Ik zie hierin terug wat wij belangrijk vinden: wij doen het samen en De Wolden geeft energie. Daarvoor is welzijn heel belangrijk en bovendien gaat er een preventieve werking van uit.”

Voor de totstandkoming van het Koersplan is er een zogenaamd World Café georganiseerd. De vele aanwezigen konden hun waardevolle inbreng voor de nieuwe koers meegeven door die tijdens het gesprek op het tafelkleed te noteren. Een van de enthousiaste deelnemers was Jan Zomer, de voorzitter van Plaatselijk Belang Alteveer-Kerkenveld. “Ik vond het heel nuttig om daar aanwezig te zijn. Want sterke dorpen is echt belangrijk. In ons Alteveer-Kerkenveld werken we daar voortdurend aan. Dat doen we in goede samenwerking met Welzijn De Wolden. Het is goed dat Welzijn De Wolden op deze manier weet wat er in de dorpen speelt.”