Wie een vergunning aanvraagt voor bouwen of verbouwen, betaalt daarvoor kosten: de leges. De hoogte daarvan is gebaseerd op de bouwsom van de betreffende vergunningaanvraag. Het college van De Wolden wil per 1 juli de leges verlagen voor vergunningen die worden aangevraagd voor het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen en vraagt hiervoor akkoord van de gemeenteraad. Op 27 juni bespreekt de gemeenteraad dit voorstel in de raadsvergadering.

Het invoeren van Groene Leges in De Wolden komt voort uit een unaniem door de raad aangenomen motie in november 2022 en sluit aan bij het huidige ruimtelijke beleid. De lagere legeskosten of “Groene leges” maken het aantrekkelijker voor inwoners en ondernemers om duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren.
Op welke vormen van verduurzaming hebben de voorgenomen groene leges betrekking?
• plaatsen van zelfstandige, grondgebonden zonnepanelen
• bij bestaande bouw aanpassen van de constructie om het dak geschikt te maken voor gebruik als groen dak of voor het plaatsen van zonnepanelen
• bouwen van een mono-mestvergistinginstallatie voor het produceren van duurzame energie
• plaatsen van windmolens