Het college van Burgemeester en Wethouders in De Wolden wil dorpshuizen helpen toekomstbestendig te worden. Dorpshuizen vervullen een belangrijke sociale functie in gemeente De Wolden. Het college wil onderzoeken welke maatregelen gaan zorgen voor een gezonde exploitatie, voor goede te huisvesten functies en voor een groot draagvlak in het dorp. Ook speelt verduurzaming een rol: verduurzaming verlaagt de energiekosten van de dorpshuizen en helpt zodoende de dorpshuizen met hun gezonde exploitatie.

Daarom vraagt het college de medewerking van dorpshuisbesturen om een startnotitie voor dorpshuizen opstellen. Deze startnotitie zal dienen als de eerste stap in een structurele aanpak voor verdere ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed. Elk dorp is uniek, en heeft een eigen plan van aanpak voor leefbaarheid nodig. Op basis van deze notitie kunnen per dorpshuis keuzes gemaakt worden voor toekomstbestendige maatregelen die bijdragen aan de leefbaarheid.