Donderdag 18 juli houdt muziekvereniging Woudklank uit Zuidwolde haar jaarlijkse donateursactie. Dit jaar gebeurt dat in plan Middelveen. Het harmonieorkest speelt onder leiding van dirigent Thom Zigterman ’s avonds vanaf ongeveer 19.30 uur tot 20.45 uur buiten in de grote speeltuin aan het Suuddal. Tegelijkertijd zijn er leden die aan de deuren informatie geven over het donateurschap en nieuwe donateurs werven.

Financiële ondersteuning van donateurs is voor de vereniging van groot belang om door te kunnen gaan met de orkesten, de slagwerkgroep en blokfluitgroep. Zo is er jaarlijks geld nodig voor het onderhoud en de aanschaf van instrumenten en muziek, maar ook voor de huur van de repetitieruimte. Wie meer wil weten over het donateurschap kan ook kijken op de website woudklank.nl. (Foto: Karin Boer)