Skip to Content

About: BS

Recente berichten door BS

Gemeente De Wolden bereidt zich voor op extremer weer

De Wolden gaat zich met een nieuw klimaat adaptatie beleid verder voorbereiden op de gevolgen van extremer weer. In 2050 wil de gemeente klimaatbestendig zijn, om inwoners een veilige omgeving kunnen blijven bieden in een veranderend klimaat. Denk bijvoorbeeld aan wateroverlast door hevige regenval, droogte en hitte. B&W hebben hiervoor een lokale adaptatiestrategie vastgesteld en […]

Dag van de Bouw

In Zuidwolde wordt een nieuw Huus voor Sport en Cultuur gerealiseerd. Het Huus vervangt de functies van de oude gymzaal, sporthal, bibliotheek en Boerhoorn. Daarnaast zal in het Huus voor Sport en Cultuur een theater worden gerealiseerd en komen er zalen en kantoren voor vergaderingen, flexwerken, enz. Het Huus voor Sport en Cultuur zal uitgroeien […]

Vlinderweek in Zuidwolde

In de week van 5 tot en met 9 juni is in de Boerhoorn in Zuidwolde een expositie te zien over vlinders. Op verschillende manieren wordt aandacht besteed aan het vlinderleven en de wonderbaarlijke gedaanteverwisseling die vlinders doormaken wanneer ze als rups verpoppen en uiteindelijk veranderen in een vlinder. De expositie is georganiseerd in verband […]

Informatiepunt Geldzaken bestaat 5 jaar

Het Informatiepunt Geldzaken De Wolden bestaat eind mei 5 jaar. Door het vele aantal aanmeldingen in de afgelopen jaren is wel bewezen dat het IPG bestaansrecht heeft gekregen. Informatiepunt Geldzaken De Wolden is een samenwerkingsverband tussen Welzijn De Wolden, gemeente De Wolden, Humanitas Thuisadministratie en Diaconaal Verband De Wolden.

Geert en Marrie Vos stoppen na 35 jaar met bezorging kranten

Na 35 jaar stoppen Geert en Marrie Vos met de bezorging van de kranten in Alteveer en omgeving. Op zaterdag 27 mei 2023 zal de krant voor de laatste keer door Geert of Marrie in de bus worden gedaan. Het was voor Geert en Marrie iedere ochtend vroeg uit de veren om de krant op […]

Recente reactie door BS

    BS heeft nog nergens op gereageerd.