Skip to Content

Verkoop aandelen Glasvezel De Wolden

Het college verkoopt de gemeentelijke aandelen in Glasvezel De Wolden BV aan Rendo Fiber BV. Glasvezel De Wolden is van oorsprong een bewonersinitiatief en heeft nog een projectorganisatie. Er is nu een volgende stap nodig naar een slagvaardige beheersorganisatie. Die stap kan het beste worden gemaakt door Glasvezel De Wolden te verkopen aan Rendo Fiber. De gemeenteraad was al in januari akkoord met de verkoop van de aandelen. Rendo Fiber betaalt hiervoor 1,5 miljoen euro.

Schooldirecteur Anne van der Giessen met pensioen

Anne van der Giessen (66) heeft vrijdagmorgen afscheid genomen als schooldirecteur van CBS de Heidevlinder in Zuidwolde. Hij werd op zijn laatste werkdag om 08.30 uur thuis opgehaald door groep 6. Met een duo fiets ging hij samen met zijn vrouw Ronita naar school. Waar hij op schoolplein werd onthaald door alle leerlingen en leerkrachten. Samen zongen ze een speciaal geschreven lied, begeleid door juf Anita op gitaar. (meer…)

(Her) Opening De Wemme

Woensdag 23 juni wordt het Cultuurhistorisch streek- en handkarrenmuseum “De Wemme” heropend. Wethouder Hilda Mulder is hierbij aanwezig. Mulder: “Ik ben hartstikke trots op het bereikte resultaat. Het museum kan met veel meer ruimte dankzij de nieuwe glazen entree en duurzaamheidsmaatregelen weer heel wat jaren vooruit. De vele vrijwilligers van De Wemme hebben hard meegewerkt aan de verbouwing. Ik zag ze schilderen, schoonmaken en straten maken. Nu de bezoekers weer mogen komen, kunnen zij zich weer op hun eigen wijze inzetten”

Geen CH de Wolden 2021

Het bestuur van het paardensportevenement CH de Wolden heeft, net als verleden jaar, moeten besluiten het evenement voor dit jaar af te gelasten. Reden is de coronapandemie die het momenteel onmogelijk maakt een financieel gezond CH de Wolden te organiseren. Het concours stond dit jaar geprogrammeerd van 15 tot en met 18 juli en van 22 tot en met 25 juli. (meer…)

Wandelevenement vol verhalen over Zuidwolde

Ondernemersvereniging Zuidwolde organiseert deze zomer een nieuwe activiteit voor iedereen die van wandelen en verhalen houdt. Op totaal 16 avonden in de maanden juli en augustus kunnen belangstellenden meedoen aan ‘t Foute Kuierpad, een ca. 5 kilometer lange wandelroute door Zuidwolde. (meer…)

Start wekelijks koffie-uurtje in De Boerhoorn

Vanaf woensdag 16 juni kunnen inwoners van Zuidwolde in ontmoetingscentrum De Boerhoorn terecht voor een wekelijks koffie-uurtje. Een laagdrempelige gelegenheid om anderen te ontmoeten, kennis te maken, bij te praten of even op adem te komen. De koffie en thee staan klaar, bij voldoende belangstelling elke woensdag van 10.00 tot 11.00 uur. (meer…)

Wil jij ook een uniek retro bord van Zuidwolde?

Wil jij ook zo’n gaaf en uniek retro bord (70×30 cm) van Koekange voor onder de overkapping/veranda of in de mancave? Voor slechts € 30,00 zijn ze verkrijgbaar. (meer…)

Conceptnotitie sturing en participatie Omgevingswet

Het college biedt de gemeenteraad de conceptnotitie sturing en participatie Omgevingswet aan om te bespreken in een raadsvergadering. Als de raad over deze notitie heeft besloten, kunnen op basis van de adviezen daarin verschillende raadsbesluiten worden voorbereid voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.